JIBS alumner värdesätter en internationell karriär

En undersökning bland JIBS före detta studenter visar att en av de saker de tycker är mest attraktiva hos en arbetsgivare är möjligheten till internationella resor och att kunna flytta utomlands.

JIBS alumner värderar också interaktion med internationella kunder och kollegor, samt arbetsgivarens rykte när det gäller innovation och entreprenörskap, högre än genomsnittet.

Mer än alumner från andra handelshögskolor rankar före detta studenter från JIBS konkurrensmässiga och intellektuella utmaningar som ett viktigt karriärmål. Ett annat viktigt mål är att ha en internationell karriär. Detta är ännu viktigare för de JIBS-studenter som deltog i undersökningen: 50% bland dem rankar detta som ett av sina tre viktigaste karriärmål.

Undersökningen visar också att bland de som blir kvar i Sverige är det många av JIBS studenter som stannar i Jönköping. Många flyttar också till Stockholm och Göteborg. Deras genomsnittliga månadslön är något högre än för andra före detta handelsstudenter i undersökningen, och löneglappet mellan män och kvinnor är mindre än genomsnittet. JIBS alumner är mer nöjda med sin nuvarande arbetsgivare än andra alumner i undersökningen.

Undersökningen har genomförts av Universum Communications bland alumner från svenska handelshögskolor som nu arbetar i Sverige, och bland JIBS nuvarande studenter.

2013-01-16