Ytterligare två miljoner från Aktiestinsen

”Aktiestinsen” Lennart Israelsson, har överlåtit ytterligare drygt två miljoner kronor till Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Stiftelsen ska bedriva ett entreprenöriellt forsknings- och utvecklingsarbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. Forsknings- och utvecklingsarbetet ska utgå från Hälsohögskolan och inkluderar såväl hälsofrämjande, preventiva som rehabiliterande insatser. Projekten ska drivas i samverkan mellan forskare och/eller studenter vid Hälsohögskolan samt externa entreprenörer inom arbetsterapiområdet.

- Vi är naturligtvis oerhört glada och tacksamma för det ökade bidraget till stiftelsen. Tack vare Aktiestinsen kan vi satsa ännu mer pengar på forsknings- och utvecklingsarbeten för att främja äldres aktivitet och hälsa, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan.

I december utsågs de första stipendiaterna .

2013-01-23