Kurs i mentorskap för lärare och förskollärare

För att möta behovet av utbildade mentorer i och utanför regionen erbjuder HLK och RUC Jönköping en ny omgång av kursen "Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp".

Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma förskollärare och lärare, som är eller avser att bli mentorer under den så kallade introduktionsperioden. Kursen är en uppdragsutbildning som ges på kvartsfart under två terminer.

Kursstart och anmälan

Kursen startar i april och avslutas i oktober 2013. Anmälan görs av huvudman senast den 25 februari 2013.

2013-01-24