Karin Havemose utbildningsansvarig på Vandalorum

1 februari startar Vandalorum i Värnamo forsknings- och utbildningsverksamhet med Karin Havemose, forskare JTH, som utbildningsansvarig.

Den nya tvärvetenskapliga utbildnings- och forskningsverksamheten på Vandalorum är på avancerad nivå inom ämnesområdet Skapandets praktik: företagande och mediala möjligheter.

Verksamheten bedrivs i samarbete med Högskolan i Jönköping  och Linnéuniversitetet. Utbildningsansvarig på Vandalorum blir Karin Havemose, doktor inom yrkeskunnande och teknologi och forskare vid JTH.

Den nya utbildningsverksamheten gör att Vandalorum utvecklas från att idag främst vara en utställningsplats för konst och design till att bli ett centrum för forskning och lärande som länkar samman konst, design, teknik, företagande och mediala möjligheter.

Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse finansierar inrättandet av verksamheten.

Vandalorums hemsida

2013-01-26