Typisk HLK-student 2012

2012 hette den typiska HLK-studenten Anna-Johan Johansson, kom från Jönköpings län och läste till lärare i förskola och förskoleklass.

Anna-Johan

Liksom tidigare år heter den typiska HLK-studenten Anna eller Johan i förnamn och Johansson i efternamn. Antalet personer med dessa namn har dock minskat jämfört med 2011. Anna-Johan kommer från Jönköpings län och läser till förskollärare.

Förskollärare och kommunikatörer

Bland kvinnor är lärarutbildningen med inriktning förskola/förskoleklass populärast, medan en majoritet av männen lockas av Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet. För andra året i rad blir programstudenterna något yngre.

Populära kurser

"Digital bildbehandling 7,5 hp" och "Fotografi - Visuell kommunikation 7,5 hp" är fortfarande de populäraste fristående kurserna, men antalet studenter har minskat (till följd av minskat intag).

2013-01-28