Öppen föreläsning

Välkommen på föreläsningen: Arbetsrelaterad stress, livsstil och risk för sjukdom tisdagen den 5 februari kl 14:30.

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin anordnar en öppen docentföreläsning med titeln:
Arbetsrelaterad stress, livsstil och risk för sjukdom
Lärdomar från ett pågående meta-analysprojekt med individdata från ett stort antal deltagare.

Föreläsningen äger rum den 5 februari kl 14:30 i sal Ga932, Hälsohögskolan

Föreläsare är Eleonor Fransson.

2013-02-04