Artikel om barndomskränkningars betydelse för serotoninsystemet hos alkoholister publicerad i ledande tidskrift

Arne Gerdner, professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, har tillsammans med forskare från framförallt Göteborgs universitet skrivit artikeln Childhood Maltreatment Affects the Serotonergic System in Male Alcohol Dependent Individuals.

Artikeln har publicerats i den ledande biomedicinska tidskriften om beroende Alcohol: Clinical and Experimental Research och har av redaktionen utnämnts till en så kallad high alert-artikel. Detta innebär att artikeln kommer publiceras samma dag på http://www.eurekalert.org tillsammans med intervju dels med försteförfattaren dels en ledande extern forskare. Eurekalert.org  är en webbsida för vetenskapliga artiklar som antas ha internationellt nyhetsvärde.

Läs mer om forskningen

2013-02-06