Inspirationsdag

för lärare i gymnasieskolan och grundskolan på HLK den 13 mars.

Kungliga Vetenskapsakademien och Skolverket har ett samarbete som syftar till att inspirera lärare att göra undervisningen mer spännande. Under våren 2013 kommer åtta inspirationsdagar med lika många teman att arrangeras. Inspirationsdagarna är kostnadsfria och riktar sig till lärare i gymnasieskolan och grundskolan.

I samverkan med Regionalt Utvecklingscentrum (RUC) Jönköping har en av inspirationsdagarna förlagts till HLK den 13 mars kl. 08:45-16:30.

Denna dag har temat beräkningar . Beräkningar har alltid varit en del av matematiken – gångna tiders matematiker ägnade sig mycket åt handräkningar. Samtidigt som en hel del matematik högre upp i skolan inte innehåller så mycket beräkningar, har beräkningar blivit av allt större samhällsintresse. Vi omges av datorer och avancerade beräkningar är grunden för allt från väderprognoser och planering av flygplansrutter till filmindustrin.

Under denna inspirationsdag belyses olika aspekter av beräkningar som till exempel numerisk lösning av differentialekvationer och att slump och ordning – stick i stäv med vår intuition – är sammanvävda.

2013-02-13