Kurs i mentorskap för lärare och förskollärare

För att möta behovet av utbildade mentorer i och utanför regionen erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation och RUC Jönköping en kurs i mentorskap. Läs mer


2013-02-13