Student belönades för kandidatuppsats

JTH-studenten Anna Tönnessen har fått ett stipendium från Hyresgästföreningen för sin kandidatuppsats om tillgänglighet.

Hyresgästföreningen delar varje år ut ett stipendium för ett vetenskapligt arbete som rör hyresrätten eller hyresgästernas situation. 2012 var temat för stipendiet ”Ombyggnad” och stipendiet gick till tre mottagare, däribland Anna Tönnesen från Tekniska Högskolan och Ruth Bernhold, Anna Tönnesen från Internationella Handelhögskolan.

Anna Tönnessen fick ett stipendium på
5 000 kronor för kandidatuppsatsen ”Tillgänglighet – Att anpassa befintliga byggnader och närmiljön till dagens krav för att öka kvarboende”, som handlar om de åtgärder som bör genomföras för att tillgänglighetsanpassa befintliga byggnader, då främst från miljonprogrammet, för att möjliggöra för äldre att bo kvar hemma.

Juryn har bestått av Göran Cars, professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Eva Öresjö, gästprofessor vid Institutionen för Urbana studier, Malmö Högskola, Lena Magnusson Turner, professor vid Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring samt Sven Bergenstråhle, boendeforskare och sociolog.

2013-02-15