Hälsohögskolan bland de bästa på samverkan

Hälsohögskolan är bland de bästa på att ge studenterna kontakt med arbetslivet under studietiden, enligt en ny topplista från Svenskt Näringsliv.

På den nya sajten Samverkamera.se listas ett urval av landets utbildningar utifrån vilka som samverkar mest och bäst med arbetslivet.

Hälsohögskolans utbildningar Biomedicinska analytikerprogrammet – laboratoriemedicin och Arbetsterapeutprogrammet placerar sig allra bäst och tar en femte- respektive tiondeplats inom de listade vårdutbildningarna. Bland de 31 bästa vårdutbildningarna finns hela sju utbildningar vid Hälsohögskolan.

– Det är väldigt glädjande att vi utmärker oss som en av de bästa. Den nära kontakten med samhället är väsentlig i all vår utbildning, både genom studenternas verksamhetsförlagda utbildning och att arbetslivet är delaktigt i utvecklingen av våra program. Ett exempel är den biomedicinska plattformen som är en unik mötesplats för utbildning och forskning mellan Hälsohögskolan och Landstinget i Jönköpings län, säger John Hultberg, utbildningschef Hälsohögskolan.

Samverkamera.se stöds av Svenskt Näringsliv

Även många andra utbildningar vid Högskolan i Jönköping har höga placeringar på topplistorna. Läs pressmeddelandet .

För mer information kontakta gärna:
John Hultberg, utbildningschef Hälsohögskolan
Telefon: 036-10 12 67

2013-02-28