Sigurveig H. Sigurdardóttir disputerar

Fredagen den 8 mars försvarar Sigurveig H. Sigurdardóttir sin avhandling Patterns of care and support in old age.

Välkommen till Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping fredagen den 8 mars kl 13:00.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.

2013-03-07