Högskolan i Jönköping söker prorektor

Nu påbörjas rekryteringsprocessen av en prorektor till Högskolan i Jönköping. Huvuduppgiften är att bistå rektor i uppdraget att leda och positionera högskolan. Läs mer

Prorektorn kommer organisatoriskt att rapportera till rektor och kommer att ingå i högskolans ledningsgrupp. Prorektorsfunktionen har funnits med i planering och budget i några år men i ljuset av annat utvecklings-arbete har rekryteringsarbetet inletts först nu. Rekryteringen kommer att ske i samarbete med Mercuri Urval.

– Vi söker en välmeriterad ledare inom akademin med egen forsknings-bakgrund, goda nätverk och erfarenhet av strategiskt ledningsarbete från högskola och universitet. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med mig och fackhögskolornas ledningsfunktioner, säger rektor Anita Hansbo.

2013-03-14