Artikel publicerad i Diabetes Research and Clinical Practice

Maria Faresjö har tillsammans med Anna Rydén fått artikeln Altered immune profile from pre-diabetes to manifestation of type 1 diabetes publicerad I tidskriften Diabetes Research and Clinical Practice i mars 2013.

Studien som artikeln bygger på har följt en grupp individer med hög risk att insjukna i typ 1 diabetes (insulinberoende diabetes). Fokus har varit att studera immunförsvaret hos de högriskindivider som insjuknar i diabetes och jämföra med högriskindivider som fortfarande är friska. Högriskindividernas immunförsvar har även jämförts med helt friska individer och med diabetspatienter.

  • Vi fann att immunförsvaret förändras långt innan det att sjukdomen bryter ut. Vi ser till exempel att den typ av celler som har en reglerande funktion i immunförsvaret är dämpade. Istället finns det ett inflammatoriskt svar hos de individer som senare insjuknar i diabetes. Detta är viktiga fynd för att förstå vad som händer i immunförsvaret innan man insjuknar i diabetes och kan på sikt vara av betydelse för möjlighet att kunna förbygga sjukdomen, berättar Maria Faresjö.

MDLinx lyfter fram denna studie som en viktig artikel med betydelse för läkare och övrig vårdpersonal i deras kliniska arbete.

Läs artikeln

2013-03-22