Tomas Magnusson författare till ny bok

Klinisk bettfysiologi är en lättillgänglig bok med tydlig klinisk tillämpning.

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt de olika momenten i en bettfysiologisk utredning och ger förslag på behandlingar. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor.

Boken Klinisk bettfysiologi vänder sig till både studenter på olika tandvårdsutbildningar och redan yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare.

Tomas Magnusson som skrivit boken är professor i oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Läs mer om boken.
Beställ boken

2013-04-03