Hälsohögskolans utbildningar rankas högt

Urank genomför varje år en oberoende ranking av svenska universitet och högskolor.

Hälsohögskolans socionomutbildning hamnar totalt på en 4:e plats av 16 vilket är en förbättring från förra året då man låg på 6:e plats. I år har utbildningen dessutom två förstaplaceringar inom faktorerna internationalisering och studenter.

I vårdrankningen rankas Hälsohögskolans vårdutbildningar på en 9:e plats av 23. Även detta är en förbättring då utbildningarna förra året hamnade på plats 16. Inom rankningsfaktorn sociala indikatorer är man dessutom bäst i Sverige och inom internationalisering näst bäst.

- Det är jätteroligt med den positiva utvecklingen för både socionomprogrammet och vårdutbildningarna, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan.

Totalt styr 27 sammanvägda variabler rankingresultatet. Variablerna är valda så att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenter, grundutbildning, forskning och forskarutbildning, internationalisering, lärare samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund (sociala indikatorer).

Högskolan i Jönköping rankas på 13:e plats av 29. Det innebär att högskolan klättrar två placeringar jämfört med förra årets rankning.

Läs mer om rakningen och faktorerna på Urank.se
Läs pressmeddelandet från Högskolan i Jönköping.


2013-04-08