Konferens 22 maj I dialog med förskolans dokumentationsarbete

Välkommen till regional konferens kring temat Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Anmälan är öppen fram till 3 maj.

Konferensen vänder sig till förskolepersonal och förskolechefer i Jönköpings län. Huvudsyftet med konferensen är att erbjuda en regional mötesplats för forskare och yrkesverksamma.

2013-04-12