Nya kurser inom Förskolelyftet

HT 2013 erbjuder HLK två kurser inom Förskolelyftet - Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan samt Naturvetenskap och teknik i förskolan. Ansökan öppen 15 april - 6 maj.

Förskolelyftet är regeringens satsning på att stärka förskolepersonalens kompetens och därmed främja förskolans måluppfyllelse. Höstterminen 2013 erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) två kurser inom Förskolelyftet:

  • Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp, och
  • Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning 7,5 hp

Läs mer om kurserna

2013-04-15