Många vill plugga på Tekniska Högskolan

Söktrycket till höstens utbildningar på Tekniska Högskolan (JTH) är fortsatt högt, trots förra årets rekordnoteringar.

Ansökningssiffrorna visar på en fortsatt mycket positiv trend och då är ännu är inte anmälningarna inräknade från internationella studenter, där rekryteringsperioden fortfarande pågår.

Antal förstahandssökande totalt till program på JTH har ökat med 9 procent, vilket kan jämföras med Chalmers i Göteborg som ökar med 11 procent och KTH i Stockholm som ökar med 2 procent.

De mest sökta programmen på grundnivå procentuellt sett är Datateknik med inriktning inbyggda system och Maskinteknik med inriktning Produktutveckling och Design. När det gäller masterprogrammen på JTH har antalet förstahandsansökningar totalt ökat med över hela 40 procent. Även för tekniskt basår syns ett stort intresse.

– Det är glädjande att så många blivande studenter söker sig till Tekniska Högskolan. Det finns ett stort behov av ingenjörer både i regionen och nationellt. Vi har ett mycket nära samarbete med näringslivet i regionen och våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden, säger Mats Jägstam, vd JTH.

Enligt Svenskt Näringslivs sajt Samverkamera.se är JTH en av de bästa på att ge studenterna kontakt med arbetslivet under studietiden, och just nu införs ett helt nytt utbildningskoncept på JTH som innebär ett ännu närmare samarbete med näringslivet.

Även ansökningssiffrorna totalt för hela Högskolan i Jönköping visar på en kraftig ökning. Läs pressmeddelande från Högskolan i Jönköping

2013-04-19