Tekniska Högskolan på Designers Saturday

Träffa studenter och forskare inom industridesign, ljusdesign samt byggnadsutformning och arkitektur på Designers Saturday på Vandalorum i Värnamo 27 april. Läs mer


2013-04-25