Iréne Josephson disputerar

Måndagen den 29 april försvarar Iréne Josephson sin avhandling Utrymme för deltagande – beslutsprocesser i möten mellan patienter med ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primärvård

Välkommen till Forum Humanum, Hälsohögskolan kl 13:00.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen

2013-04-26