Högskolans förtjänsttecken 2013

Mottagare av Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2013 är Berit Wall, Dan Ekström och Göran Wahlgren. Pressmeddelande


2013-04-30