Anne-Sofie Strand disputerar

Tisdagen den 14 maj försvarar Anne-Sofie Strand sin avhandling Skolk ur elevernas och skolans perspektiv. En intervju- och dokumentstudie. .

Disputationen äger rum kl 13.00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping. Opponent är Professor Héctor Pérez Prieto, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads Universitet.

Välkommen.

Läs pressmeddelandet om disputationen

2013-05-13