International Week på Högskolan i Jönköping

14-17 maj kommer representanter från högskolans partneruniversitet världen över till campus för att delta i konferensen International Week.

Den 14-17 maj kommer den internationella atmosfären på Högskolan i Jönköping märkas ännu mer än vanligt. Då kommer representanter från högskolans partneruniversitet världen över till campus för att delta i konferensen International Week.

Under International Week samlas personal från internationella universitet som högskolan har student- och lärarutbyte med för nätverkande och inspiration på temat "Trends and Best Practices in Internationalization". Det blir en vecka med spännande möten, intressanta diskussioner och möjlighet att utbyta erfarenheter och fördjupa relationerna mellan lärosätena.

Högskolan i Jönköping har cirka 350 partneruniversitet över hela världen och är en av de främsta i landet inom internationellt student- och lärarutbyte. Högskolan hör också till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter från länder utanför EU / EES. Av högskolans 10 000 studenter är 1 500 internationella.

– Att ge våra studenter möjlighet att studera en eller flera terminer utomlands, och att välkomna internationella studenter, lärare och forskare till Jönköping är oerhört viktigt för relevant utbildning i det globala samhälle vi lever i. Därför är samarbetet med våra partneruniversitet så värdefullt, säger Karl Hedman, projektledare för International Week.

De internationella deltagarna kommer att ha ett fullspäckat schema och flera av programpunkterna är öppna för högskolans studenter, personal samt media.

På programmet står bland annat föreläsningar med Renata Chlumska, äventyrerska, Lasse Berg, journalist och författare, och Niklas Tranaeus, marknadsstrateg Svenska Institutet. På onsdagen kl. 10-13 hålls en internationell mässa där partnernuniversiteten visar upp sig och sitt hemland.

Lokal: Högskolan för lärande och kommunikation (hus H)

För mer information kontakta gärna:
Karl Hedman, projektledare för International Week
Telefon: 076-76 78 488
E-post: karl.hedman@hj.se

2013-05-13