Stort intresse för förskolekonferens

Över 400 personer har anmält sig till konferensen "I dialog med förskolans dokumentationsarbete", som äger rum på HLK den 22 maj.

Konferensen "I dialog med förskolans dokumentationsarbete" vänder sig till förskolepersonal och förskolechefer i Jönköpings län och handlar om kvalitetsarbete i förskolan. Intresset är mycket stort. Över 400 personer har anmält sig och många står på väntelista.

Syftet med konferensen är att erbjuda en regional mötesplats där forskningspresentationer och workshops varvas och där forskare och yrkesverksamma ges möjlighet att i dialog med varandra utveckla det gemensamma kunnande om lärandet i förskolan. I samband med konferensen visas även utställningar där några av länets förskolor presenterar dokumentation från arbete som pågått under året.

Tid och plats

Konferensen äger rum onsdag den 22 maj kl 08.30-16.30 i HJ-aulan på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Konferensen arrangeras av forskningsplattformen Förskolepedagogisk forskning vid HLK i samarbete med RUC, Regionalt utvecklingscenter i Jönköping.

Mer information och kontakt

Mer information finns på konferensens webbsida .

För mer information, välkommen att kontakta Fausto Callegari eller Carin Hellberg .

2013-05-15