JIBS Affärsjuristprogram avvecklas

JIBS kommer inte längre erbjuda Affärsjuristprogrammet på kandidatnivå. Masterprogrammet i Affärsjuridik kommer att ha sitt sista intag hösten 2013. Alla nuvarande studenter på kandidat- och masterprogrammet kommer att få fullfölja sina utbildningar.

JIBS Affärsjuristprogram avvecklas

Den 23 maj beslutade JIBS styrelse, efter en rekommendation från vd Johan Roos, att inte längre erbjuda Affärsjuristprogrammet på kandidatnivå. Det kommer inte att bli något intag till programmet höstterminen 2013. Styrelsen har också beslutat att masterprogrammet i Affärsjuridik kommer att ha sitt sista intag hösten 2013. Alla nuvarande studenter på kandidat- och masterprogrammet kommer att få fullfölja sina utbildningar.

I september 2012 gjorde HSV (numera universitetskanslersämbetet, UKÄ) en granskning av Högskolan i Jönköpings examensrättigheter i affärsjuridik på kandidatnivå, och gjorde då ett antal ifrågasättanden. Framför allt gällde det antalet behöriga heltidsanställda lärare.

– Vi har under det senaste året åtgärdat de kvalitetsbrister som kom fram i granskningen, och vi anser att programmet idag håller en hög kvalitet. JIBS har också gjort stora ansträngningar lokalt, nationellt och i Skandinavien för att kunna rekrytera tillräckligt många lärare med rätt kompetens för att möta UKÄ:s kriterier, men ansträngningarna har inte gett önskat resultat. Det råder mycket stor brist på disputerade lärare inom ämnet affärsjuridik, säger JIBS vd Johan Roos

– Affärsjuristprogrammet har varit en del av JIBS sedan starten, och det är en utbildning vi har varit mycket stolta över. JIBS fokuserar nu på att säkra utbildningen för befintliga studenter. Alla de studenter som läser programmet idag ges möjlighet att avsluta sin utbildning på JIBS, men bristen på lärare med rätt kompetens är ett nationellt problem, och trots våra ansträngningar har vi inte lyckats rekrytera, säger Johan Roos.

I dagsläget förväntas inte beslutet påverka befintlig personal inom ämnet affärsjuridik.

2013-05-23