Ny kurs för personal inom förskola och skola

Uppdragskursen "Olika pedagogiska perspektiv i teori och praktiskt arbete" belyser barns rätt att delta i det kulturella livets olika delar.

Kursen "Olika pedagogiska perspektiv i teori och praktiskt arbete 7,5 hp" startar i september 2013 och läses på kvartsfart fram till maj 2014. Kursen vänder sig till förskollärare, barnskötare, lärare i fritidshem och lärare för de yngre åldrarna.

2013-05-24