JIBS-student deltar i Global Leadership Development Experience

Anika Rosski är masterstudent på programmet Managing in a Global Context. Hon kommer ursprungligen från Tyskland men har bott, studerat och arbetat i Sverige, Chile, Indonesien och USA. Nu är hon redo för ett nytt äventyr. Under fyra veckor i sommar, kommer Anika delta i Global Leadership Development Experience på Babson College, som ligger nära Boston i USA.

Global Leadership Development Experience (GLDE) är en intensiv sommarkurs, där utländska studenter arbetar tillsammans med studenter från Babson College. Deltagarna får träffa och inspireras av entreprenörer, företagare, icke-vinstdrivande organisationer och lärare i världsklass för att skapa innovativa lösningar på sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor. FNs millenniemål fungerar som en ram för programmet.

– Jag räknar med att få jobba hårt, men det ska bli väldigt roligt, säger Anika. Jag hoppas att jag får med mig en hel del kunskap tillbaka till JIBS. Precis som JIBS är Babson en del av PRME-initiativet, och har varit det i flera år. Jag hoppas lära mig mer om hur man kan inkludera PRME i utbildningen, ur ett studentperspektiv.

PRME – The Principles of Responsible Management Education (ungefär ”Principer för ansvarsfull managementutbildning) lanserades 2007 på FNs Global Compact Leaders Summit i Geneve . PRME omfattar sex principer för att hjälpa och inspirera handelshögskolor att främja hållbarhet och företagens sociala ansvar.

– Ansvar och hållbarhet har blivit så viktigt, säger Anika. Förr handlade företagande mer om att gå med vinst, men nu handlar det allt mer om att hjälpa människor, snarare än att bara ta deras pengar. Jag hoppas att JIBS kan vara en del av den utvecklingen. Vi är redan en internationell skola, och det hjälper oss att se saker ur olika perspektiv. Om vi lägger socialt ansvar ovanpå det, så tror jag att vi kan ännu mer öppensinnade och förhoppningsvis bättre förberedda.

Läs mer om GLDE

Läs mer om FNs millenniemål

Läs mer om PRME

2013-06-04