Passion for language

Lärare och forskare samlas i Jönköping den 13-14 juni för att inspireras och utforska nya metoder för språkinlärning.

Passion for Language vill inspirera till att utforska nya metoder som kan stödja språkinlärning. Konferensen vänder sig till språklärare och yrkesverksamma inom konstnärliga områden.

-Språkundervisningen håller på att försvinna och vi måste tänka nytt, säger konferensansvarig Ylva Lindberg.

Konferensdeltagarna kommer från hela Sverige och bland föreläsarna finns bl.a. Mai Yoshino från Tokyo i Japan och professor Catherine R. Moore, från Illinois, USA.

Vid konferensen kommer Clare Lindström, doktorand vid HLK, att presentera ett paper som sitt avhandlingsarbete, som beskriver en Learning study om engelsk grammatik med elever i årskurs 6.

2013-06-10