Missat att anmäla dig?

Du kan fortfarande ha en chans att läsa en kurs i höst, även om du missade sista anmälningsdag. Vissa kurser blir inte fullsatta och därför kan du ställa dig i reservkö genom att göra en sen anmälan.

När du anmäler dig efter sista anmälningsdag (15 april för kurser som startar ht 13) behandlas din anmälan efter det datum anmälan mottagits. Ju tidigare du anmäler dig, desto större är alltså chansen att få en plats! Läs mer om sen anmälan

Sen anmälan till fristående kurser

På www.antagning.se kan du se vilka kurser och program som fortfarande är öppna för sen anmälan .

Sen anmälan till Lärarlyftet II

För kurser som ges inom Lärarlyftet II och vänder sig till lärare sker efteranmälan via antagning.se .

För kurser inom Lärasrlyftet II som vänder sig till fritidspedagoger görs efteranmälan dock direkt till Högskolan för lärande och kommunikation. Läs mer om sen anmälan till Lärarlyftet II

2013-06-18