Ny student?

Här har vi samlat information till dig som ska börja på Hälsohögskolan höstterminen 2013.

Grundutbildningsprogram

Här finns information för dig som ska börja på följande program:

För information om antagningsprocessen hänvisar vi till antagning.se .

Program på avancerad nivå

  • Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälsa och sjukvård för barn och ungdomar
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Jönköping/Värnamo/Eksjö
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Jönköping/Värnamo/Eksjö

Magister-/masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg

Information kommer att skickas till alla som antas. Introduktionsdagar 28/8-30/8
Mer information hittar du här

Magisterexamen - fristående kurser

Information om kursen vetenkapsteori och vetenskaplig metod

Fristående kurser

Du som har sökt in till fristående kurser på Hälsohögskolan kommer att få information hemskickat. Du kan söka information om kurser och kursplaner genom att gå in på fliken "Utbildningar" och sedan "kurser". Länk till schema finns i sidfoten. Har du andra frågor går det bra att kontakta studievägledaren eller avdelningen där kursen ges.

2013-06-24