Stora möjligheter för internationellt utbyte på Hälsohögskolan

Hälsohögskolan har hittills under 2013 tagit emot nära tre miljoner kronor för student- och lärarutbyten samt fältstudier i utvecklingsländer.

Universitets- och högskolerådet har beslutat att Hälsohögskolan i Jönköping får 728 000 kr i form av 26 stycken Minor Field Studies-stipendier för fältstudier i utvecklingsländer under 2013.

Tillsammans med de 2 233 794 kr som Hälsohögskolan tidigare tagit emot från Linnaeus-Palmeprogrammet för student- och lärarutbyten, har Hälsohögskolan sammanlagt beviljats nästan tre miljoner kronor för internationella utbyten.

För mer information kontakta: Karl Hedman , Hälsohögskolans koordinator för Minor Field Studies och Linnaeus Palme

2013-06-25