Ekonomföretag skapar flest jobb

En ny rapport från Civilekonomerna visar att det är ekonomers företag som skapar flest antal jobb, högst omsättning och de högsta löneutbetalningarna.

– Det räcker inte med tekniska och medicinska innovationer för att trygga svensk tillväxt, det behövs också kompetens att kommersialisera idéer och produkter. Där har civilekonomerna en betydelsefull roll, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna.

Rapporten visar att de företag som startas av akademiker har en viktig roll för framväxten av kunskapsintensivt företagande i Sverige. Det gäller i synnerhet civilekonomers företag. Forskarna bakom rapporten har bland annat mätt hur många arbetstillfällen och hur stora skatteintäkter företag har genererat. De har också räknat på vad olika utbildningar kostar, och vad staten får tillbaka i form av entreprenörskap och tillväxt. Rapporten visar att det är lönsamt för staten att satsa på ekonomutbildningar.

Rapporten ”Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst” är författad av Lina Ahlin, CIRCLE och Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Jonas Gabrielsson, CIRCLE vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad, och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm och Ratio, på uppdrag av Civilekonomerna.

2013-07-10