Universitetskanslern på besök

Torsdagen den 5 september besökte universitetskanslersämbetets chef Lars Haikola JIBS och Högskolan i Jönköping. Universitetskanslern höll en öppen föreläsning för alla studenter och lärare på högskolan, och hade också tid för en frågestund och mer informella möten med olika personer på JIBS.

Under presentationen för alla studenter och anställda vid universitetet talade Haikola om den svenska högre utbildningens historia, framtid och aktuella status, och det paradigmskifte som just nu sker inom svensk och internationell utbildning. Han talade också om kommande utmaningar när det gäller finansiering. Idag är 85 % av svenska högskoleutbildningar offentligt finansierade, och detta kommer inte att öka. Därför behövs en mer diversifierad finansiering. Trenden är att utbildning förändras från en kollektiv vara till en privat vara. Du kan läsa mer om detta, och andra frågor som Lars Haikola tog upp, i hans Powerpointpresentation Powerpoint, 142.3 kB. .

Under sitt besök träffade universitetskanslern även JIBS ledningsgrupp och representanter för JIBS fakultet och studenter. I de informella dialogerna tog JIBS upp frågor som ligger oss varmt om hjärtat; entreprenörskapsutbildning, internationell mångfald och relevans i utbildningen, hur vi förstärker våra forskningsområden och forskningscenter, ökat samarbete, jämförelser och kontraster i arbetet med olika ackrediteringar som AACSB, EFMD och UKÄs egna kvalitetsutvärderingar.

Lars Haikola har varit universitetskansler sedan 2010, då han också tog över som chef för Högskoleverket, Universitetskanslersämbetets föregångare. Universitetskanslersämbetet tog över stora delar av Högskoleverkets verksamhet den 1 januari 2013. Innan Lars Haikola började på Högskoleverket hade han under många år ett nära samarbete med verket, bland annat som ordförande i flera av myndighetens bedömargrupper för olika utbildningsutvärderingar.

Mer information om Universitetskanslerämbetet

2013-09-06