Johan Calltorp hastigt avliden

Johan Calltorp, professor i hälsopolitik och ledarskap vid Jönköping Academy/Hälsohögskolan i Jönköping, ledamot i Hälsohögskolans styrelse samt projektledare för Forum för Health Policy, har den 6 september hastigt avlidit under en tjänsteresa till Salt Lake City, USA.

Det är med stor sorg och saknad som vi tar emot beskedet att Johan föll ihop under ett möte på tjänsteresan till USA och att hans liv inte gick att rädda. Johan har under hela sitt yrkesverksamma liv både forskat och arbetat med frågor kring organisation, styrning och utveckling av hälso- och sjukvården. Hans kompetens inom dessa områden var helt unik både i Sverige och internationellt. Dessutom var Johan en varm människa med ett stort hjärta och ett stort engagemang för samhällsfrågor. Våra tankar går till familjen.

Vid eventuella frågor kontakta:

Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan i Jönköping, 036-10 12 03

Boel Andersson-Gäre, manager and professor, Jönköping Academy, +46 706-45 41 47

2013-09-09