Ny bok om etik för vårdande yrken

I dagarna släpps ”Etikboken – Etik för vårdande yrken”, ett nytt heltäckande läromedel som kombinerar etiska teorier med tydliga exempel och etiska analysinstrument.

– Med den här boken har vi ambitionen att ge en grundläggande, heltäckande etikbok för i första hand sjuksköterskeutbildningen, men också för andra vårdutbildningar som arbetsterapeututbildning och sjukgymnastutbildning. Vi vill att det här ska vara etikboken med stort ”E” som studenten inte klarar sig utan! säger Sofia Kjellström.

Boken ska kunna användas från första terminen, genom hela utbildningen, till det avslutande examensarbetet. Den kan också användas vid specialistutbildning och av yrkesverksamma sjuksköterskor som vill vidareutveckla sin etiska kompetens.

Sjuksköterskeutbildning är den utbildning som har tredje flest antal nybörjare (efter ingenjörer och lärare) med närmare 5 500 studenter som påbörjar sin utbildning varje år. Etik handlar i grund och botten om vad som är ett gott liv, och vårdande yrken har som mål att göra det som är gott för andra människor. Därför ställs vårdpersonal ständigt inför val där olika etiska värden och normer står på spel. Etik och vårdande är alltså omöjliga att skilja åt, det kan inte finnas något vårdande utan att det samtidigt görs etiska ställningstaganden och överväganden.

Båda författarna har lång vana av att utbilda både praktiker och studenter i etik samt bred erfarenhet av tillämpad etik i konkreta vårdsammanhang. Lars Sandman är professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdetik vid Högskolan i Borås. Sofia Kjellström är docent i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Varmt välkomna på releasemingel den 11 september klockan 14.15-15.00 på Hälsohögskolan, personalrummet våning 8.

Mer om boken hos Studentlitteratur

För mer information, kontakta:

Sofia Kjellström
0390-51175
sofia.kjellstrom@hhj.hj.se

2013-09-09