2013 års vinnare av JIBS  CeFEO Family Business Thesis Award

För andra året i rad har Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan delat ut sin Family Business Thesis Award

De vinnande uppsatserna är examensarbeten skrivna av JIBS-studenter under hösten 2012 och våren 2013 på kandidat- och masternivå. Ämnet för uppsatserna är olika aspekter av familjeföretagande. En jury bestående av professorer från CeFEO har valt ut vinnarna.

1: a pris

“Just like a marriage? Success factors in the relationship between the non-family CEO and the owner family.” (Masteruppsats).

Författare: Martin Steffan Pinhack och Mattias Christian Waldkirch

Handledare: Assistant Professor Annika Hall

Motivering: ”Uppsatsen behandlar ett intressant ämne som har stor betydelse för familjeföretagare. Den är gedigen och välskriven, och använder citat från den genomförda fallstudien för att stödja sina teorier, vilket ger viktiga insikter.”

2: a pris

“After the ground stopped shaking: socioemotional wealth and social capital in post-disaster recovery of small business.” (Masteruppsats).

Författare: Rocky Adiguna och Abshir Sharif

Handledare: Docent Lucia Naldi

Motivering: ”Uppsatsen är ambitiös och välskriven, och presenterar en giltig statistisk analys. Den utmanar teorier och introducerar en intressant teoretisk modell för resonemang kring hur små familjeföretag kan få en omstart efter en naturkatastrof.”

3: e pris

“A cultural extension on familiness. A case study on Spendrups Bryggeri AB.” (Kandidatuppsats).

Författare: Anders Erikson, Jonatan Ovall, Arvid Scheller

Handledare: Docent Anders Melander

Motivering: ”Uppsatsen har en solid teoretisk ram i familjeföretagslitteraturen. Den är intressant och välskriven, med en kvalitativ forskningsansats som bygger på en djup intervjuprocess."


CeFEO och JIBS kan dela ut de här priserna tack vare en donation från Henry och Sylvia Toft Foundation, med syfte att stödja utveckling och spridning av kunskap om familjeägda företag.

2013-09-24