Forskning om stress på arbetet

Stress på arbetet påverkar många och tidigare studier visar att hög arbetsrelaterad stress är kopplad till sämre hälsa. Nu startar en ny studie vid Hälsohögskolan med stöd från FORTE.

2013-10-02