Våga använda wikipedia i undervisningen 2,5 hp

Wikipedia är inte bara är en kunskapskälla utan också en skrivplats. Den här kursen tar därför upp både källkritiska verktyg och hur man kan stimulera elevers skrivande via denna skrivplattform. Kursen innehåller även många praktiska idéer hur du kan använda Wikipedia i undervisningen.

2komma5 är fortbildning för dig som är verksam lärare. Läs när du vill, var du vill — helt på distans! Alla kurser är på 2,5 högskolepoäng.

Läs mer om kursen

2013-10-02