Hälsosamt åldrande stor utmaning

Fler blir äldre och fler äldre är friska. Nationella konferensen Swedage 2013 diskuterar äldres hälsa och livsvillkor.


Tid: Torsdagen den 17 oktober 9.30 – 17.30

Plats: Stora Hotellet, Jönköping

Konferensen lyfter fram tre temablock:

  • Aktivt åldrande i ljuset av aktuella EU-initiativ
  • Sociala innovationer för ett bättre liv
  • Äldres arbete och lärande – i nöd eller lust?

– Det är en strukturell förändring på gång. Ett aktivt och hälsosamt åldrande är en stor utmaning för Sverige, EU och de flesta länder, säger Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell (Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande).

Högskolan i Jönköping är internationellt framstående inom äldreforskning med fokus på livsvillkor och hälsa och på lärande senare i livet. Hälsohögskolan var först i Sverige med att bilda en forskningsgrupp i gerontologi.

- Jönköping har en lång gerontologisk tradition. Nu hamnar Swedagekonferensen här, för första gången utanför de tre stora städerna i Sverige. Det ger en viktig möjlighet att visa upp äldreforskningen här på högskolan i Jönköping, säger professor Bo Malmberg

Swedage är en årlig mötesplats för forskare, finansiärer, myndigheter och organisationer; ett tillfälle att sprida forskningen och fånga upp strömningar inom området.

–Vi vill ha en dialog med omvärlden om vår forskning, vara starkt förankrade i samhällets utveckling och få inspel på vad som är viktigt och relevant, säger Cecilia Bjursell.

Information och anmälan finns på www.swedage.se

Program finns här Pdf, 652.6 kB. (pdf, 652.6 kB)

Arrangörer är Forte (tidigare FAS), Folkhälsoinstitutet, VINNOVA och Vårdalstiftelsen i samverkan med Hälsohögskolan i Jönköping, Nationellt centrum för livslångt lärande/Encell, Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet Jönköpings län.

2013-10-07