Näringslivsmässan Karriärum 21 november

Under många år har JTH arrangerat Fadderföretagsdagen, en dag där företag får en möjlighet att presentera sin verksamhet för studenter. I år byter dagen namn till Karriärum.

Näringslivsmässan Karriräum 2013 är en satsning på en större mässa som vänder sig till samtliga studenter på JTH. Det innebär att besöksgruppen består av ungefär 2000 studenter från tekniker-, kandidat- och masterprogrammen.

Under mässdagen finns det bland annat möjlighet till ”matchmaking” för att få en första träff med studenter inför en eventuell samverkan som t ex exjobb, Näringslivsförlagd kurs (praktik), trainee eller sommarjobb. Tanken är att Karriärum ska vara ett win-win-koncept. Denna dag kännetecknas av positiva, energigivande och meningsfulla samtalsutbyten mellan företag, studenter och personal på JTH och det är en dag som prioriteras högt av oss.

Mässtiden utökas då besökarna är betydligt fler i år. Mässportarna slås upp kl 11 och slås igen kl 15. Karriärum avslutas med en populärföreläsning och After Work för företagsrepresentanterna och JTH:s personal.

Sista anmälan för deltagande är den 13 oktober .

Läs mer om Karriärum och anmäl dig och ditt företag här2013-10-07