Rättssäkerhet och delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården

Öppen föreläsning/diskussion när Professor Titti Mattsson, Lunds Universitet, håller sin docenturföreläsning på avdelningen för Socialt Arbete, Hälsohögskolan, onsdag 16/10, kl 13-16, GA442.


Titti Mattsson forskar om rättssäkerhets- och integritetsfrågor rörande socialrättslig verksamhet. Hon har särskilt studerat den sociala barn- och ungdomsvården.

– Inom ramen för detta har jag bland annat undersökt det domstolsförfarande som föregår beslut om tvångsvård av barn och unga, barn och ungdomars rättsliga ställning i familjehem respektive i institutionsvård samt rättsliga förutsättningar för, och konsekvenser av, beslut om familjehemsplaceringar, vårdnadsöverflyttningar och adoptioner. Ett annat forskningsprojekt har handlat om den straff- och socialrättsliga hanteringar av ungdomar som begår gängrelaterade brott, berättar Titti.

Under senare år har Titti Mattsson även forskat inom hälso- och sjukvården, bland annat om diskriminering av patienter inom hälso- och sjukvården i ett EU-perspektiv. Hon deltar också i den till Normaprogrammet kopplade forskningsmiljön Äldrerätt. Hennes nuvarande forskningsprojekt ”Aktivt åldrande för alla?” undersöker äldre personers rättsliga ställning i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett annat intresseområde är den IT-rättsliga utvecklingen vid de sociala myndigheterna och hur kraven på enskildas rättssäkerhet i myndighetskontakter kan upprätthållas.

Titti Mattsson är för närvarande expert i Utredningen om tvångsvård för barn och unga.

VÄLKOMNA!

För mer information; Kontakta Birgitta Ander, abir@hhj.hj.se

2013-10-11