Stort intresse för frågor om hälsosamt åldrande

Hur ska samhället ta hand om den resurs som den växande gruppen pigga äldre svenskar utgör?

Det var en av frågorna som diskuterades på Swedage-konferensen i Jönköping i torsdags.

- Det här är en viktig mötesplats för att få en dialog mellan forskning och praktik, säger Kenneth Abrahamsson från Forte och visar på Stora Hotellets spegelsal som är fullsatt till sista plats.

Forte arrangerar konferensen tillsammans med Landstinget i Jönköpings län, Högskolan i Jönköping, Folkhälsoinstitutet, Vinnova och Vårdalstiftelsen. Ett av årets teman är livslångt lärande.

- En 67-åring idag är som en 57-åring var 1970. Vi blir allt äldre.  Folk blir kvar på arbetsplatserna längre och det är viktigt att man förnyar sin kompetens. Och pensionärer är en stor resurs i det civila samhället, till exempel i ideella organisationer.

En annan fråga på dagordningen är teknik och sociala innovationer.

Kenneth Abrahamsson berättar om ett företag som tagit fram terränggående rullatorer med GPS-navigation.

-Tekniken kommer att spela stor roll för att kunna leva ett aktivt liv i framtiden, förutspår han. Och i Sverige ligger vi långt fram när det gäller de här sakerna.

Det pratas mycket om det som är dåligt med äldrevården idag, om vinster i välfärden och vägning av blöjor. Men Kenneth vill också påpeka att det är de dåliga sakerna som når media, och att Sverige, trots allt, har en väldigt mycket bättre äldreomsorg än många andra länder i världen och i Europa. Men allt kan bli bättre, mycket bättre.

- Det finns ett jättestort intresse för de här frågorna.

2013-10-18