HLKs katalog vann

Högskolan för lärande och kommunikations utbildningskatalog har vunnit Svenska Publishing-Priset 2013.

Utbildningskatalogen för Högskolan för lärande och kommunikation fick under onsdagen första pris i avdelningen Print, kategori Utbildningsprogram.

Juryns motivering lyder:

För djärv stil, oklanderligt hantverk och ett lyckat samarbete mellan layoutare och fotograf – en förebild.

Katalogen är framtagen av reklambyrån Fru Berg på uppdrag av HLK.

Svenska Publishing-Priset är en designtävling arrangerad av AGI – Aktuell Grafisk Information tillsammans med Populär Kommunikation. Tävlingen fokuserar på god form och typografi, men premierar tävlingsbidrag som lockar till läsning tack vare ett tydligt och synligt budskap, ett informativt innehåll, en god målgruppsanpassning och en tydlig identitet.

2013-10-25