Offentlig föreläsning I ljuset av Andrée

7 november kl. 18.30 föreläser Karin Havemose, fil. dr i yrkeskunnande och teknologi, Tekniska Högskolan, om Andrées polarexpedition. Föreläsningen är gratis och öppen för alla - välkommen!

2013-10-28