Miljoner till HLK från Vetenskapsrådet

Vid den senaste utdelningen från Vetenskapsrådet tilldelades Forskarskolan Learning Study 8,9 mkr, men även andra forskningsprojekt har fått bidrag. Läs mer


2013-11-07