Stort intresse för läsförståelse

Tisdag den 12 november samlas skolledare, bibliotekarier och forskare i Jönköping till en konferens kring läsförståelse.

Konferensen "Läsförståelse F-6: ett gemensamt uppdrag" äger rum tisdagen den 12 november på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Konferensen vänder sig till lärare, skolledare, bibliotekarier, forskare och andra inom utbildnings- och biblioteksområdet i Jönköpings län med
intresse för elevers utveckling av läsförståelsen.

Inresset för konferensen har varit över förväntan och 159 personer är anmälda.

- Vi hade räknat med ett 50-tal och att så många vill komma tyder på att elevers läsförståelse är en angelägen och aktuell fråga för regionens lärare och bibliotekspersonal, säger Fausto Callegari på HLK.

Konferensens program.

För mer information, välkommen att kontakta:
Fausto Callegari, tfn 036-10 13 88, fausto.callegari@hlk.hj.se
Catarina Schmidt, tfn 036-10 14 84, catarina.schmidt@hlk.hj.se
Katinka Borg, 036-32 4 92, katinka.borg@lj.se

2013-11-11