Israels ambassadör mötte studenter

På torsdagen besökte Israels ambassadör JIBS som en av höjdpunkterna under Global entrepreneurship week.

Ambassadören talade på ämnet: Innovation, Entrepreneurship and the unknown Israel, och tog sig sedan tid att svara på studenternas frågor – både under den arrangerade frågestunden och under minglet efteråt.

Den israeliska entreprenörskapsscenen har utvecklats till en av de mest framgångsrika i världen, och ambassadören lyfte i sin gästföreläsning fram vad som kännetecknar entreprenörskap och innovation i Israel.

Ambassadörens föreläsning följdes av utdelning av det nationella priset Årets entreprenör.

2013-11-22