Avtal för utlandsstipendier förnyat

Tisdagen den 19 november skrevs ett förnyat avtal för utlandsstipendiet  Excellence Scholarship under.

Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden har sponsrat Excellence Scholarship sen 2004 och sen dess har nära 3 miljoner kronor distribuerats till studenter. Stipendiet delas ut till studenter med utmärkta studieresultat, stipendiaterna rankas efter betyg och får välja mellan femton av de allra främsta av JIBS många partneruniversitet.

Jönköpings Borgarekassa startades 1815  för att stödja ” åldrige och behöfvande borgare samt deras enkor och barn”. På den tiden hade Jönköping 2500 invånare och 125 av dem var borgare.

- Tillverkningsindustrin bestod främst av snustillverkning. Jönköping hade hela femton snusfabriker, berättar Lennart Gabrielson, ordförande i stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, i sitt lilla anförande om fondens historia.

Borgarekassan fick ärva silversmed och rådman Lars Bjuggs samlade förmögenhet år 1820 och heter nu alltså Jönköpings borgarekassa och Bjuggska fonden. Med åren och tack vare kloka investeringar har kassans avkastning ökat och 1985 genomförde man en stadgeändring som gör att studenter inom handel och hantverk bosatta i Jönköpings kommun kan söka stipendier ur fonden.

JIBS VD professor Johan  Roos tycker att det är roligt att skolan även fortsatt får möjlighet att erbjuda studenterna en så storartad belöning för gott arbete. Och han inspireras av fondens långa historia:

- Det är fantastiskt att få ta del av Jönköpings historia på det här sättet och det känns viktigt att våra studenter också får känna sig som en del av den. Kopplingen mellan det förflutna och framtiden är så tydlig här. Och att kunna dela ut de här utlandsstipendierna till studenter som visat strålande resultat är väldigt roligt och helt i linje med JIBS strategi att vara ”international att heart.”

Närvarande vid ceremonin var Lennart Gabrielson, ordförande, Carina Sandberg, vice ordförande och  Anders Grahn, sekreterare och kassör från Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, samt Johan Roos, vd,  Anna Blombäck, utbildningschef, och andra representanter från JIBS.

Stipendiater läsåret 13/14

Höstterminen 2013

Gustav Knall, Babson College, USA  - Civilekonom

Victor Glyre, Nanyang Technological University, Singapore - Bachelor in International Management

Olivia Walz  Baylor University, USA – Civilekonom

Joakim Ericsson, Colorado College, USA  - Civilekonom

Victor Jakobsson, Universita' Commerciale "Luigi Bocconi" IItaly – Bachelor in International Management

Vårterminen 2014

Marcus Tengvall, Keimyung University, South Korea - Civilekonom

Rickard Karlsson, Universiteit Maastricht, Netherlands- Civilekonom

Johan Ottosson, California State University, Fresno, USA - Civilekonom

Emma Färemo, La Trobe University, Australia - Civilekonom

Pontus Nordén, Universita' Commerciale Luigi Bocconi, Italy  - Civilekonom

2013-11-25