Licentiatavhandling inom Material och tillverkning -Gjutning

5 december försvarar Peter Svidró sin licentiat-avhandling "Study of Solidification and Volume Change in Lamellar Cast Iron with Respect to Defect Formation Mechanisms".

Arbetet diskuteras på KTH i rum M131 Sefström, med början kl 13.00.

För intresserade som inte har möjlighet att närvara på KTH finns möjlighet att lyssna på en presentation om avhandlingen på JTH, torsdagen den 12 december kl. 10:00 i E1405, Gjuerisalen.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

2013-11-26